Wandeldriedaagse 2020

Beste mensen,

Wandel3daagse Dalfsen voor 2020  geannuleerd.

Tot onze spijt moeten wij u laten weten dat de Wandel3daagse van Dalfsen dit jaar komt te vervallen.

Door de Coronamaatregelen en de aankondiging van de overheid om alle evenementen tot na 1 september te verbieden, wordt de organisatie van de wandel3daagse onmogelijk.
Het spreekt voor zich dat het bestuur geheel achter de keuzes van het kabinet staat, gezondheid gaat boven alles.

In januari was de organisatie al van start gegaan en in maart waren de voorbereidingen al een flink eind gevorderd. Lange tijd hoopte het bestuur dat de wandel3daagse de start zou kunnen zijn van een mooi corona-einde.
Zes weken geleden leek het nog onwerkelijk dat de beslissing zouden moeten worden genomen om het gehele evenement te annuleren.
De wereld om ons heen is in korte tijd snel veranderd.

Afgelopen weken zijn de sponsoren, scholen, vrijwilligers en gemeente geïnformeerd over het besluit de wandel3daagse te annuleren. Dit gaf hartverwarmende reacties.

Het bestuur wenst u allen gezondheid en spreekt de hoop uit, waarschijnlijk samen met u, dat we kunnen genieten van een mooie zomer en een gezonde hervatting van de vanzelfsprekendheden die nu zijn weggevallen.